Op maandag 23 april vertelt Maarten Sanders van OIII architecten over hun visie op circulair bouwen:

´De term circulaire economie staat zeer in de belangstelling op dit moment. Vaak ligt de nadruk daarbij op grondstoffen, energie en materiaal. Zijn er ook andere cycli die we kunnen verkennen om meer greep te hebben op onze toekomst.´


Inloop vanaf 20:00

Aanvang 20:30

Locatie: Het Hof van Cartesius, Vlampijpstraat 94 Utrecht, naast NS station Zuilen

20.30 uur entree vrij > Hof van Cartesius