Maartje Luisman, stedenbouwkundige/directeur SVP en Jeroen Hutten, Ontwikkelaar BPD

over het bijzondere (ontwerp)proces van het Voormalige Defensieterrein in de Merwedekanaalzone

 

In de Merwedekanaalzone wordt sinds 2015 gewerkt aan de ontwikkeling van het Voormalige Defensieterrein. Een ambitieuze gebiedsontwikkeling van BPD voor een nieuwe bruisende stadswijk van 600 woningen. Inmiddels werkt een viertal architecten onder supervisie van SVP en de gemeente aan het ontwerp van de woningen. De architectenselectie was ‘onorthodox’, de daaropvolgende experimenteerfase, die tussen stedenbouwkundig masterplan en woningontwerp, plaats vond vernieuwend. In deze fase is een leidraad beeldkwaliteit ontwikkeld met input van de architecten die nu als basis dient voor de verdere planvorming. Door ruimte te bieden in het proces ontstaan nieuwe kruisbestuivingen en wordt maximaal gebruik gemaakt van ieders kennis.Inloop vanaf 20:00

Aanvang 20:30

Locatie: Het Hof van Cartesius, Vlampijpstraat 94 Utrecht, naast NS station Zuilen

20.30 uur entree vrij > Hof van Cartesius